در حال بارگزاری

تعرفه های سرویس ایمیل مارکتینگ

تعرفه های لیست سرویس های معمول ایمیل مارکتینگ میل ساز که برای اکثریت کاربران مناسب هستند در زیر آمده است. در صورتی که به تعداد بیشتری مشترک نیاز دارید لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید. در ارسال های تعداد بالاتر از لیست ذکر شده محدودیت ۱۲ ارسال در ماه به کل لیست وجود دارد برای مثال سرویس با ۱۰۰،۰۰۰ مشترک قابلیت ارسال ۱،۲۰۰،۰۰۰ ایمیل در ماه را دارد. همچنین قابل ذکر هست میل تاز قابلیت ارایه سرویس به چند ده میلیون مشترک برای سایت های بزرگ را دارد ولی باید اثبات گردد لیست مشترکین شما از راه قانونی تهیه شده است.

تعداد مشترک ایمیل در ماه تعرفه ماهانه
۰ تا ۱،۰۰۰
مشترک
نامحدود
ایمیل
رایگان
برای همیشه
۱،۰۰۱ تا ۲،۵۰۰
مشترک
نامحدود
ایمیل
۴۰،۰۰۰
تومان در ماه
۲،۵۰۱ تا ۵،۰۰۰
مشترک
نامحدود
ایمیل
۸۰،۰۰۰
تومان در ماه
۵،۰۰۱ تا ۱۰،۰۰۰
مشترک
نامحدود
ایمیل
۱۴۰،۰۰۰
تومان در ماه
۱۰،۰۰۱ تا ۱۵،۰۰۰
مشترک
نامحدود
ایمیل
۲۰۰،۰۰۰
تومان در ماه
۱۵،۰۰۱ تا ۲۰،۰۰۰
مشترک
نامحدود
ایمیل
۲۶۰،۰۰۰
تومان در ماه
۲۰،۰۰۱ تا ۲۵،۰۰۰
مشترک
نامحدود
ایمیل
۳۲۰،۰۰۰
تومان در ماه
۲۵،۰۰۱ تا ۳۰،۰۰۰
مشترک
نامحدود
ایمیل
۳۸۰،۰۰۰
تومان در ماه
۳۰،۰۰۱ تا ۳۵،۰۰۰
مشترک
نامحدود
ایمیل
۴۴۰،۰۰۰
تومان در ماه
۳۵،۰۰۱ تا ۴۰،۰۰۰
مشترک
نامحدود
ایمیل
۴۸۰،۰۰۰
تومان در ماه
۴۰،۰۰۱ تا ۴۵،۰۰۰
مشترک
نامحدود
ایمیل
۵۲۰،۰۰۰
تومان در ماه
۴۵،۰۰۱ تا ۵۰،۰۰۰
مشترک
نامحدود
ایمیل
۵۶۰،۰۰۰
تومان در ماه